TE Connectivity - TE Connectivity ESP HD(Miniaturowy Skaner Ciśnienia Powietrza TE Connectivity

TE Connectivity ESP HD Miniaturowy Skaner Ciśnienia Powietrza

Download

To place an order

Ask for an offer

Scroll down Find out more

Systemy skanujące ciśnienie znajdujące się w naszej ofercie dzielą się na dwie podstawowe kategorie

  1. Systemy miniaturowych skanerów ciśnienia opartych na modułach pomiarowych ESP znajdujące zastosowanie głównie w laboratoriach tuneli aerodynamicznych - systemy Initium oraz Optimus
  2. Systemy przemysłowych skanerów ciśnienia z rodziny Netscanner, które znajdują zastosowanie w laboratoriach badających zespoły turbinowe, a w szczególności hamowniach silników turbinowych - więcej informacji na ten temat umieściliśmy tutaj.

Wielokanałowy miniaturowy elektroniczny skaner ciśnienia ESP należy do pierwszej grupy i jest podstawowym modułem pomiarowym systemów Initium i Optimus. Oba systemy składają się z kilku elementów i opisujemy je dokładniej na stronach im poświęconych. Ogólnie rzecz ujmując, podstawowa, aczkolwiek nie jedyna, różnica pomiędzy tymi systemami polega na ilości obsługiwanych kanałów - Initium pozwala na jednoczesne skanowanie do 512 punktów pomiarowych, system Optimus natomiast do 2048. Więcej informacji o całym system Initium umieściliśmy tutaj. System Optimus opisany został natomiast tu.

Sam miniaturowy moduł skanujący ciśnienie ESP oferowany jest w wersjach 16 kanałowych, 32 kanałowych i 64 kanałowych. Dostępny jest z zakresami pomiarowymi od 4 cali słupa H2O (1kPa) do 150 PSI (1MPa).  W zależności o zakresu pomiarowego osiąga dokładności: +/-0,03%FS, +/-0,06%FS, +/-0,15%FS. Dla skanerów o zakresach pomiarowych powyżej 5PSID istnieje możliwość wykonania modułu z podzakresem pomiarowym zlokalizowanym w 1/3 głównego zakresu pomiarowego. Dla tego podzakresu dokładność pomiarowa wynosi +/-0,05% podzakresu.

Budowa skanera ciśnienia ESP

W miniaturowej obudowie zbliżonej kształtem i wymiarami do pudełka zapałek znajdują się czujniki ciśnienia różnicowego. Na każdy kanał pomiarowy przypada jeden czujnik. Dla minimalizacji błędów pomiarowych wynikających ze zmiennej temperatury, każdy miniaturowy przetwornik ciśnienia wyposażony został w osobny czujnik temperatury. Czujniki różnicowe podłączone są do wspólnego portu ciśnienia referencyjnego. Gdy pozostaje on otwarty, pomiar wykonywany jest względem ciśnienia atmosferycznego miejsca, gdzie znajduje się moduł skanujący. Można również do tego portu podłączyć przewód pneumatyczny i dokonywać pomiarów względem innego ciśnienia referencyjnego.

ESP porty

Wielofunkcyjny zawór kalibracyjny i funkcja oczyszczania kanałów

W obudowie znajduje się także zawór umożliwiający jednoczesną kalibrację wszystkich kanałów przez połączenie ich z jednym portem kalibracyjnym. Dzięki niemu możemy także sprawdzić szczelność układu i zlokalizować na którym kanale jest ewentualny wyciek. Zawór ten wykorzystywany jest również przez funkcję przedmuchu, w którą moduł skanujący może być także opcjonalnie wyposażony. Funkcja ta służy do oczyszczania podłączonych do skanera wężyków pomiarowych. Pozwala na pozbycie się z ich wnętrza wilgoci i zanieczyszczeń. Na górze obudowy znajdują się przyłącza ciśnieniowe poszczególnych kanałów pomiarowych.

Na zdjęciu przedstawiony jest 64-kanałowy moduł ESP. Widoczne są:

  • porty przyłączeniowe (oznaczone cyframi od 1 do 64)
  • wspólny port kalibracyjny „CAL”, 
  • wspólne pomiarowe przyłącze referencyjne „R/R”, 
  • wspólne kalibracyjne przyłącze referencyjne „C/R”, 
  • porty służące do podłączania źródła ciśnienia do przedmuchu kanałów „P”,
  • przyłącza służące do sterowanie wewnętrznym zaworem modułu skanującego „C1” i „C2”

Miniaturowy skaner ciśnienia ESP 64 kanały

Kompaktowa budowa

Niewielki rozmiar modułu skanującego jest niezmiernie istotny dla pomiarów rozkładu ciśnienia wykonywanych w tunelach aerodynamicznych. Pozwala on bowiem na umieszczenie go wewnątrz małego przecież modelu i minimalizację odległości pomiędzy punktem pomiarowym na jego powierzchni, a samym czujnikiem dokonującym pomiaru. W efekcie można zastosować dużo krótsze rurki pomiarowe niż to ma miejsce w przypadku rozwiązań większych. Tym samym dochodzi do ograniczenia szumów pomiarowych i bezwładności układu wpływającej na możliwość wykonywania pomiarów z większa częstotliwością. Zmniejsza się też ryzyko zaciśnięcia czy skręcenia rurki. Wprowadzenie skanera do wewnątrz modelu pozwala także ograniczyć wpływ samego urządzenia pomiarowego na przepływ w tunelu. W przekroju bowiem, poprowadzony od modelu jest jedynie cienki kabel elektryczny zasilający moduł skanujący i transmitujący sygnał ze wszystkich kanałów pomiarowych, zamiast pęku np. 64 rurek.

Wielokanałowa szybkozłączka - złączona

Wielokanałowa szybkozłączka - rozłączona

Akcesoria

Do skanerów ciśnienia mamy w ofercie także akcesoria: tak dodatkowe ułatwiające pracę, jak i te niezbędne do wykonywania pomiarów. W naszej ofercie mamy więc wężyki do wykonywania połączeń pneumatycznych między punktem pomiarowym, a skanerem ciśnienia, wielokanałowe szybkozłączki pozwalające np. na szybką zamianę podłączonego skanera w przypadku konieczności zmiany zakresu pomiarowego, sprężynki zabezpieczające wężyki przez odłączeniem od portu, narzędzia ułatwiające montaż rurek, walizki do przechowywania i przewożenia systemu skanującego ciśnienie, itp.

Miniaturowe czujniki ciśnienia

Miniaturowe czujniki ciśnienia - pomiary dynamiczne i pomiary ciśnienia cieczy

Są przypadki, w których potrzebujemy dokonać pomiarów dynamicznych zmian ciśnienia - interesują nas urządzenia pozwalające na pomiar zmian o częstotliwościach kilku, kilkunastu czy kiludziesięciu kHz. Badanym medium może być nie gaz, jak powietrze, lecz ciecz.  W takich przypadkach do badania rozkładu ciśnienia proponujemy wykorzystanie miniaturowych czujników ciśnienia. Więcej na ich temat piszemy tutaj.