Mensor, WIKA, DH Budenberg, Desgranges&Huot - DH Budenberg CBP3800(Hydrauliczna prasa obciążnikowo tłokowa Mensor, WIKA, DH Budenberg, Desgranges&Huot

DH Budenberg CBP3800 Hydrauliczna prasa obciążnikowo tłokowa

Download

To place an order

Ask for an offer

Scroll down Find out more

Features

  • Całkowita niepewność pomiaru do 0,025 % wartości mierzonej (standardowo 0,05%)
  • Możliwość obniżenia niepewności do 0,006% przy zastosowaniu opcjonalnego układu tłokowo-cylindrowego CPS5800
  • Zakres do 120 lub 300 bar w jednozakresowym układzie hydraulicznym lub 700 i 1200 bar w wersji dwuzakresowej
  • Kompaktowe wymiary
  • Niezależny system wytwarzający i mierzący ciśnienia, sprawdzający się także w terenie

Applications

  • Jako wzorzec pierwotny ciśnienia, urządzenie referencyjne w zakładach produkcyjnych i laboratoriach podczas testowania, wzorcowania i adjustacji przyrządów do pomiaru ciśnienia w zakresie do 1200 bar

Prasa DH Budenberg CPB3800 jest wysokiej jakości manometrem obciążnikowo – tłokowym o kompaktowych wymiarach.

Urządzenia te, dzięki wysokiej jakości wykonania i bezpośredniemu sposobowi wytwarzania i pomiaru ciśnienia (ciśnienie wytwarzane poprzez obciążanie odważnikami tłoka o najwyższej precyzji wykonania), należą do przyrządów zapewniających bardzo małą niepewność pomiarową oraz długookresową stabilność.

Z tego powodu od wielu lat manometry obciążnikowo - tłokowe stosowane są w laboratoriach kalibracyjnych w przemyśle, instytutach państwowych i laboratoriach badawczych.

Dzięki zintegrowanemu wytwarzaniu ciśnienia oraz czysto mechanicznej zasadzie wytwarzania ciśnienia i przeprowadzania pomiarów prasa obciążnikowo-tłokowa DH Budenberg CPB3800 jest idealnym urządzeniem do zastosowania w terenie, jak również do celów konserwacyjnych i serwisowych.

Ciśnienie jest ilorazem wielkości siły i powierzchni, na którą ta siła działa w kierunku do niej prostopadłym. Główną częścią manometru obciążnikowo-tłokowego CPB3800 jest bardzo precyzyjny układ tłokowo-cylindrowy, obciążany ciężarkami w celu wytwarzania poszczególnych punktów testowych ciśnienia wzorcowego. Użyte ciężarki odpowiadają wymaganej wartości ciśnienia. Standardowo ciężarki produkowane są dla wartości normalnego przyspieszenia ziemskiego (9,80665 m/s²), lecz mogą zostać dostosowane do konkretnej wartości przyspieszenia ziemskiego występującego w danej lokalizacji i skalibrowane zgodnie UKAS.

Precyzyjna dwuzakresowa pompa pozwala na szybkie napełnienie układu oraz płynne wytwarzanie ciśnienia. Jednocześnie, pompa trzpieniowa umożliwia precyzyjną regulację wartości ciśnienia.

CPB3800 może być także wyposażony w dokładniejszy układ tłokowo-cylindrowy CPS5800 pozwalający na uzyskanie niższych wartości niepewności. Może to być układ jednozakresowy (120 lub 300 bar), albo dwuzakresowy: 700 i 1200 bar.