Mensor, WIKA, DH Budenberg, Desgranges&Huot - Mensor CPC4000(Automatyczny przemysłowy pneumatyczny kontroler ciśnienia Mensor, WIKA, DH Budenberg, Desgranges&Huot

Mensor CPC4000 Automatyczny przemysłowy pneumatyczny kontroler ciśnienia

Download

To place an order

Ask for an offer

Scroll down Find out more

Features

  • Zakresy do wyboru z przedziału -1 do 210 bar
  • Dokładność do 0,02% IS (Inteligent Scale)
  • Krótki czas regulacji – 10 sek (dla wzrostu ciśnienia o 10 % zakresu pomiarowego urządzenia przy objętości testowej 50 ml)
  • Możliwość zadawania ciśnienia względnego dodatniego, ujemnego oraz absolutnego dzięki opcjonalnemu wbudowanemu przetwornikowi barometrycznemu
  • Modułowa konstrukcja pozwalająca na rozbudowę i wymianę wzorcowych czujników ciśnienia
  • Sterowanie przez duży dotykowy kolorowy wyświetlacz lub z poziomu podłączonego przez złącze szeregowe komputera. Komunikacja możliwa za pośrednictwem interface’u Ethernet, USB, IEEE-488.2, RS232
  • Zalecany czas między wzorcowaniami urządzenia – 1 rok

Applications

  • Jako wzorzec kalibracyjny w laboratoriach, ale także przy produkcji i wzorcowaniu przetworników ciśnienia.
  • Usługi kalibracyjne
  • Przemysł gazowy i olejowy

Kontroler Mensor CPC4000 jest pneumatycznym, przemysłowym, elektronicznym kontrolerem ciśnienia pozwalającym na zadawanie zdefiniowanego przez operatora ciśnienia. Do poprawnego działania konieczne jest zapewnienie ciśnienia zasilającego kontroler. W kalibratorze CPC4000 może być zainstalowane do 2 referencyjnych przetworników ciśnienia o zakresach do 210 bar. Dodatkowy, opcjonalny wzorcowy czujnik barometryczny pozwala na przełączenie pomiędzy ciśnieniem względnym, a ciśnieniem absolutnym.

Dzięki opcjonalnemu wyposażeniu do zapobiegania zanieczyszczeniom, jak filtr koalescencyjny i zawór zaporowo-upustowy, kontroler CPC4000 jest idealnym rozwiązaniem dla rafinerii ropy naftowej i gazu.